Home   Sitemap   English   Contact
Home / Organisatie

Organisatie

Kennis moet stromen is in het leven geroepen om tussen 2009 en 2013:

  • kansen te creëren voor onderlinge kennisuitwisseling tussen landbouwprojecten binnen het Innovatieprogramma KRW
  • een betere kennisdoorstroming mogelijk te maken vanuit deze projecten naar eindgebruikers zoals overheid, agrarische ondernemers en onderwijs

om uiteindelijk knelpunten in de waterkwaliteit op te lossen door doorbraken en innovaties in de praktijk te introduceren.

Beoogde doorstroming van kennis uit projecten naar eindgebruikers

Opdrachtgever van het project Kennis moet stromen is het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Water. De opdrachtgever voert het project uit samen met het ministerie van LNV en STOWA.

Voor onder meer de sturing en regie en de voortgangsbewaking van Kennis moet stromen is een Kernteam samengesteld. Dat bestaat uit vertegenwoordigers van:


Downloads

Plan van Aanpak Kennis moet stromen Plan van Aanpak Kennis moet stromen
Fotoverslag 6 juli 2009 Fotoverslag brainstorm kennisuitwisseling 6 juli 2009Foto's Themabijeenkomst 21 januari 2010