Home   Sitemap   English   Contact
Home / Nieuws / Spreekuren

Spreekuren

Kennis moet stromen organiseert spreekuren om de gewenste informatie betreffende kosten en effectiviteit naar boven te krijgen. De spreekuren zijn bedoeld voor de projectleiders en de betrokken waterschappers van de landbouw IP/KRW projecten. De waterschappen zijn bij de projecten betrokken om juist de link met de waterkwaliteit te borgen en in te vullen. Tijdens de spreekuren kunnen de deelnemers gebruik maken van een adviesgesprek met drie experts.

info over spreekuren:

Stand van zaken (juli 2011)
In het voorjaar van 2011 zijn de meeste gesprekken geweest. Bij projecten over nutriënten zaten weer andere experts als bij de projecten over gewasbeschermingsmiddelen.

Voor wat betreft de nutriënten hebben experts afgesproken dat de informatie van de IP/KRW projecten verwerkt wordt in het ‘innovatieve scenario’ van de landelijke pilot van de KRW verkenner. De landelijke pilot gaat in het najaar van 2011 het voorgenomen mestbeleid doorrekenen.

Later volgt meer informatie over de resultaten voor wat betreft de bestrijdingmiddelen

Meer info over de spreekuren bij info@kennismoetstromen.nl

Webmaster Maandag 11 Juli 2011 - 16:31