Home   Sitemap   English   Contact
Home / Indeling projecten / Nieuwe teelten of teeltsystemen / Glastuinbouw waterproof: grondgebonden

Glastuinbouw waterproof: grondgebonden

KRW09063

Glastuinbouw waterproof: grondgebonden

Er wordt een ‘gereedschapsset’ ontwikkeld voor grondgebonden teelten om emissiemanagement op het bedrijf te kunnen toepassen. Het ontwikkelen van het ‘emissiemanagementsysteem’ bestaat uit een aantal onderdelen en activiteiten en omvat zowel ontwikkeling van meetinstrumenten en software als implementatie en kennisverspreiding binnen de sector via regionale netwerken. In het eerste jaar ligt een accent op zowel optimalisatie van het lysimetersysteem, inclusief nieuwe vochtsensoren, als op het ontwikkelen van de noodzakelijke software hulpprogramma’s en onderlinge koppeling van de verschillende systemen. Daarnaast worden de regionale praktijknetwerken gevormd en komt er de eerste aanzet tot ‘best practices’. In het tweede jaar tot aan het einde van het project zal het vooral aan om het toetsen en demonstreren van de systemen tezamen met de verspreiding van de kennis, zodat aan het eind van het project, eind 2011 het ‘emissiemanagementsysteem’ rijp is om grootschalig te worden geïntroduceerd en opgeschaald.

overzicht partners