Home   Sitemap   English   Contact
Home / Indeling projecten / Leren door te doen / Samen werken aan een schone Maas

Samen werken aan een schone Maas

KWR09073

Samen werken aan een schone Maas

Doel

De Maas is de bron voor drinkwater voor zes miljoen Nederlanders, Belgen en Fransen. De drinkwaterfunctie staat echter onder druk van een aantal stoffen waarvan gewasbeschermingsmiddelen de grootste categorie vormt. Vooral herbiciden worden aangetroffen in concentraties boven de drinkwaternorm. Doel van het project ‘Samen werken aan een schone Maas’ is het verminderen van de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen. Dit willen we doen door:
1. het ontwikkelen, demonstreren en stimuleren van nieuwe emissiereducerende technieken;
2. het ‘onschadelijk’ maken van restvloeistoffen.
Uniek in dit project is de samenwerking tussen drinkwaterbedrijven en fabrikanten van spuitmachines en zuiveringssystemen.

Het project wordt gefinancierd door Agentschap NL, RIWA-Maas, Federatie Agrotechniek en de provincie Noord-Brabant. Zij worden ondersteund in de uitvoering door CLM Onderzoek en Advies, DLV Plant en PPO. Deelnemende bedrijven zijn: Agco Netherlands, Agrifac, Empas, KWH Holland, Kamps de Wild, Kverneland, Lemken, Homburg en Wingssprayer.

Links en downloads

Eerste nieuwsbrief van het project. Aug. 2010.

De franse versie van de eerste nieuwsbrief van het project

Persbericht over de kickoff van 'Samen werken aan schone Maas'.

Persbericht december 2010

website van het project: www.schonemaas.org