Home   Sitemap   English   Contact
Home / Indeling projecten / Nieuwe teelten of teeltsystemen / Teelt de grond uit

Teelt de grond uit

KRW08040

Teelt de grond uit

Dit project ontwikkelt een geheel nieuw teeltsysteem voor de (laan)boomteelt, waarbij de teelt niet meer in de volle grond plaatsvindt maar in goten, dus uit de grond. Dit biedt mogelijkheden om water te recirculeren en de gift van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te reduceren en beter te beheersen. Het systeem heeft daarnaast ook voordelen op het gebied van arbeidsomstandigheden en logistiek. Behalve in de boomteelt kan het systeem zeer waarschijnlijk ook worden toegepast bij andere vollegrondteelten. Voor deze andere vollegrondteelten wordt een beperkt aantal tests meegenomen in het project.

Downloads en publicaties

Artikel De Boomkwekerij 17 sept. 2010
Poster Teelt de grond uit. 2010
Poster Teelt in goten. 2010
Artikel Parool 091031 kweekboom Artikel Parool 31 okt. 2009 kweekboom
artikel boomkwekerij 25 26 19 juni 2009 Artikel Boomkwekerij 25 26 19 juni 2009

links

'Teelt de grond' uit op you tube
'Teelt de grond uit' te vinden in de Wikipedia: klik hier of bekijk deze