Home   Sitemap   English   Contact
Home / Indeling projecten / Nieuwe teelten of teeltsystemen / Chrysantenteelt in substraatbedden

Chrysantenteelt in substraatbedden

KRW08038

Chrysantenteelt in substraatbedden

Dit project ontwikkelt een niet-grondgebonden teeltsysteem voor chrysanten met als doel nulemissie naar de bodem. Chrysant is het belangrijkste grondgebonden gewas onder glas in Nederland. Eerdere initiatieven hiervoor zijn niet geslaagd door te hoge kosten en wortelziekten. De aanvragers verwachten nu tot een oplossing te komen door gebruik te maken van andere, goedkopere substraatmaterialen en ander watermanagement. In 2009 wordt het systeem ontwikkeld in een proefkas van WUR Glastuinbouw en in 2010 vinden praktijkexperimenten plaats bij enkele telers.

Doel

De grondgebonden glastuinbouw ziet zich geconfronteerd met een afname van de hoeveelheid toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Tegelijkertijd nemen de kosten voor grondstomen toe door de sterk toenemende energie- en arbeidskosten. Daarnaast worden de wettelijke emissienormen voor grond- en oppervlaktewater een belangrijk knelpunt. Telers in waterwingebieden moeten zich nu al houden aan wettelijke beperkingen zoals een verbod op het gebruik van middelen, bijvoorbeeld Vydate tegen aaltjes. Voor de nutriënten is hergebruik van drainage slechts in een beperkt aantal situaties mogelijk, vanwege kwel, inzijging en wegzijging.

Aanpak

Om de komende jaren tot een oplossing te komen voor deze problematiek wordt gekeken naar een teeltsysteem dat relatief goedkoop, en gemakkelijk in de praktijk in te passen is. Uiteraard moet het systeem voldoende renderen. De keuze viel op de Substraatbedden vanwege de mogelijkheid om de bestaande mechanisatie en bedrijfslogistiek in de chrysantenteelt te kunnen benutten. In 2009 zullen op de proeflocatie in Bleiswijk substraatbedden neergelegd worden, om ze in 2010 ook bij bedrijven te demonstreren. Nieuwe kennis op het gebied van drainage en substraattypen stelt ons in staat om eerdere knelpunten het hoofd te bieden. Wageningen UR Glastuinbouw werkt hiervoor samen met een groot aantal (ervarings)experts en ondernemers.

Stand van zaken (mei 2010)

Grondbed en zandbed zijn beplant met bewortelde stek in perspotten, terwijl de andere bedden met directe stek zijn gestart.

Tabel 1 Eerste teelt (juli-september)


Tabel 2 Tweede teelt (oktober-januari)


Tabel 3 Derde teelt (januari-maart)


Conclusies

Bij het zandbed vielen de resultaten deze teelt tegen. Tijdens de start werd een strategie van puur eb/vloed geprobeerd. Bij teelt 4 is gewerkt met een start van kleine regenbeurten. Deze teelt is inmiddels 2 weken op weg en heeft een veel beter gewas.Cassettebed blijft een hele sterke groei geven. Het verkleinen van het volume tot een cassettebox is – gegeven het watergeefsysteem van eb/vloed – niet succesvol.Het substraat in de veenbedden werd 3 teelten hergebruikt. Het substraat van de leliekisten ook, maar dit werd tussen elke teelt losgewoeld. Dit veroorzaakte in beide systemen geen ziekte-uitval, maar wel grotere spreiding in resultaten in de derde teelt: 25-35% spreiding in versgewicht tegenover 17-20% spreiding in het zandbed, grondbed en cassettebed.

Heeft het project al een praktijkrijpe maatregel opgeleverd?

Dit jaar hopen we ook een systeem in de praktijk te kunnen installeren. Er lopen gesprekken met een ondernemer in de Bommelerwaard die zelf ook al een tijd bezig is met vergelijkbare systemen. We denken vooral aan het installeren van een zandbed. Vanwege de grote financiële risico’s en tegenvallende kosteninschattingen wordt er nog gezocht naar aanvullende financiering. We gaan ervan uit dat het belang van het ontwikkelen van emissievrije teeltsystemen voldoende urgent is om deze financiering rond te krijgen, zodat we deze zomer de eerste teelt kunnen planten.

Downloads

Voortgang project 2 september 2010
Voortgang project 17 mei 2010
Voortgang project 14 januari 2010
Voortgang project 16 december 2009
Voortgang project 28 september 2009
Voortgang project 10 september 2009
Voortgang project 10 juli 2009
Voortgang project 29 mei 2009