Home   Sitemap   English   Contact
Home / Indeling projecten / Leren door te doen / Snelle detectie schimmelsporen

Snelle detectie schimmelsporen

KRW08072

Snelle detectie schimmelsporen

Dit project ontwerpt en bouwt een systeem dat met behulp van DNA-technologie schimmelsporen in de lucht detecteert. Het systeem wordt in een praktijkexperiment getest bij enkele akkerbouwers. De haalbaarheid van de technologie is in een eerder onderzoek aangetoond. Het doel van de inzet van het systeem is het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen. De aanvragers verwachten dat telers sneller en gerichter kunnen reageren op schimmeldruk en zo onnodige bespuitingen met bestrijdingsmiddelen kunnen voorkomen. Op basis van de resultaten van dit praktijkexperiment wordt een kosten-batenanalyse gemaakt.